Historie firmy

Společnost Albena vznikla dne 25. listopadu 1996. Zakládajícími společníky byli Ing. Jan Kluger a Ing. Jiří Myška. V 90. Letech společnost obchodovala se sklářskými výrobky, pronajímala skladovací prostory a začala se zabývat logistickými službami. To bylo umožněno koupí pozemků a skladových hal v bývalých vojenských prostorách ve Stráži pod Ralskem. V těchto skladovacích halách začala společnost rozvíjet poskytovaní logistických služeb, které se postupem doby staly stěžejní činností společnosti.

V roce 2003 se firma rozhodla vybudovat novou moderní skladovací halu, jejíž výstavba byla dokončena roku 2004. Podnětem pro toto rozhodnutí byla rozvíjející se spolupráce se společností Johnson Controls vyrábějící autopotahy pro automobilový průmysl. V následujícím roce byla postavena další skladovací hala a společnost Johnson Controls se stala největším obchodním partnerem.

Od roku 2006 zajišťuje firma autodopravu, jako související činnost skladování zboží, mezi výrobním závodem Johnson Controls a sklady ve Stráži pod Ralskem, což vedlo k dalšímu posílení stávající spolupráce. Ve finanční oblasti se společnost Albena rovněž zabývá zprostředkování nákupu materiálu, surovin a služeb pro jednotlivé výrobní závody společnosti Johnson Controls.

V roce 2009 byla uvedena do provozu první malá fotovoltaická elektrárna, jejíž výroba částečně pokrývala spotřebu elektrické energie. Po vyhodnocení provozu této malé FVE se společnost rozhodla vybudovat druhou FVE včetně trafostanice na střechách dvou skladovacích hal. Tato FVE o výkonu 160 kWp byla připojena k rozvodné soustavě v září 2010.